Slängpolska 32

Byss-Calle (Carl Ersson Bössa, 1783–1847)
Slängpolska 32 dots